O Firmie
ELEKTROZEL Spółka z o.o. powstała w lipcu 2010 r.
na bazie wydzielonego z ZELMER S.A. Oddziału
Elektroniki i Oddziału Produkcji Przewodów.

ELEKTROZEL specjalizuje się:
w produkcji i projektowaniu układów elektronicznych
i wiązek przewodów stosowanych w sprzęcie AGD

uzbrajaniu w elementy złączne przewodów
przyłączeniowych i wewnętrznych

w montażu podzespołów elektrycznych

wykonywanie uszczelek z profili gumowych
www.gobrand.pl