PL / EN
Czcionka: A A + A ++
Kontrast:
Kolory: domyślne Kolory: tło czarne, czcionka biała Kolory: tło zółte, czcionka czarna Kolory: tło czarne, czcionka żółta
o firmie

Klient - na pierwszym miejscu

Elektrozel Sp. z o.o., producent i dostawca elektroniki, przewodów przy­łączeniowych i wewnętrznych, został utworzony w 2010 roku, poprzez wydzielenie ze struktur spółki Zelmer części działu zajmującego się mon­tażem kabli i montażem elektroniki. Do nowej firmy przeszli doświadczeni inżynierowie, których wiedza i umiejętności pozwoliły na efektywną obsługę klientów z branży AGD, a z czasem na rozszerzenie usług także na inne branże. Chcąc za­pewnić stały rozwój pracowników i firmy współpracujemy z uczelniami technicznymi i instytutami badawczymi oraz z inżynierami aplikacyjnymi producentów i dystrybutorów elementów elektronicznych.
Obecnie w Elektrozelu pracuje ponad 80 osób, a zarząd sprawuje Prezes Jan Stanisławczyk, wspierany przez Wiceprezesa Zdzisława Fiedorka, zarządzającego Działem Logistyki, Wiceprezesa Janusza Steca, odpowie­dzialnego za Produkcję oraz Wiceprezesa Roberta Widaka, który stworzył i rozwija dział R&D (liczący obecnie 6 osób).

To klienci są motorem działania dla Elektrozelu. To oni sprawili, że szukając najlepszych rozwiązań w zakresie jakości i termino­wości dostaw, wypracowaliśmy wysoką niezależność, pozwalającą na płynność produkcji i montażu:

  • dywersyfikacja dostawców i odpowiedni poziom zapasów zapewniają możliwość stałej produkcji, nawet w przypadkach losowych dotykają­cych zewnętrznych producentów,
  • wewnętrzny, doświadczony serwis i plany przeglądów uwzględniające obłożenie linii produkcyjnych, które zapewniają stałe utrzymanie ruchu i uniknięcie różnego rodzaju przestojów.

Dbałość o jakość i środowisko potwierdzona jest wdrożonymi normami: ISO 9001 i ISO 14001, które zwracają szczególną uwagę na odpowiednie zarządzanie ryzykiem i skuteczność działań, a także na zwiększony po­ziom ochrony środowiska.

media

Zobacz czym się zajmujemy

Kompleksowa realizacja produkcji - zlecenia standardowe i niestandardowe od etapu projektowania przez prototypowanie, produkcję, drobiazgową kontrolę jakości i dostarczenie urządzeń do klienta. Analiza projektów i wsparcie klienta na każdym poziomie realizacji. Technologia Emotion.

praca

Dołącz do naszego zespołu

Wiemy, że rozwój firmy i zadowolenie naszych Klientów to zasługa naszych pracowników.

Cenimy ich i dbamy o ich rozwój. Cały czas szukamy Osób, które razem z nami będą tworzyć nowe projekty i rozwiązania, wzmacniając zespół.

Osoby zainteresowane pracą w Elektrozelu, prosimy o przesłanie swojej aplikacji wraz z poniższą klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej i przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"

Aktualne oferty pracy

Specjalista do spraw zarządzania jakością produkcji

Aplikuj już teraz

W celu zgłoszenia swojej kandydatury prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego w jednym z następujących formatów: pdf, doc, rtf wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów procesu rekrutacyjnego.

elektrozel@elektrozel.pl

projekty unijne

Projekty unijne

2018-05-23 
ELEKTROZEL Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie zaleceń strategii wzorniczej w Elektrozel Sp. z o.o.”

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności firmy i poszerzenie portfela jej produktów do 2019 r. dzięki wdrożeniu zaleceń opracowanej strategii wzorniczej. Spółka zamierza osiągnąć następujące cele szczegółowe: podniesienie świadomości roli wzornictwa przemysłowego oraz marketingu w przedsiębiorstwie, poprawa jakości produktów, poprawa komunikacji z rynkiem oraz poszerzenie własnego portfolio produktów o nowe moduły sterowania gestami przeznaczone dla urządzeń AGD. Rezultatami projektu będą: nowe produkty, zwiększenie znajomości i rozpoznawalności marki wśród potencjalnych klientów, zwiększenie grona klientów, poprawa procesów wzorniczych i relacji z rynkiem i klientami oraz poprawa jakości obsługi klienta. Osiągnięcie tych rezultatów będzie miało znaczący wpływ na przyspieszenie tempa rozwoju Spółki i zwiększenie jej przychodów ze sprzedaży.

Wartość projektu: 3 072 540.00 PLN 
Dofinansowanie projektu z UE: 1 458 200.00 PLN2017-05-19 
Informacja o realizowanym projekcie.
„Poprawa wzornictwa przemysłowego drogą do poprawy konkurencyjności Elektrozel Sp. z o.o.”

ELEKTROZEL Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Poprawa wzornictwa przemysłowego drogą do poprawy konkurencyjności Elektrozel Sp. z o.o.” 
Projekt obejmuje wykonanie audytu wzorniczego i na jego podstawie sformułowanie strategii wzorniczej rozwoju firmy i jej produktów. 
Celem głównym projektu jest wykorzystanie wzornictwa przemysłowego jako narzędzia do intensywnego rozwoju firmy. Cele szczegółowe to: ocena obecnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz wskazanie obszarów usprawnień, likwidacja istniejących słabych obszarów i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy, a także poszerzenie grona klientów Spółki i poprawa jej wyników finansowych dzięki wdrożeniu strategii. 
Rezultatem projektu będzie określenie działań strategicznych i operacyjnych jakie Spółka powinna podjąć w celu dalszego rozwoju działalności. 

Wartość projektu: 58 917,00 PLN 
Dofinansowanie projektu z UE: 40 715,00 PLN